Pravidlá pomoci nad 12 rokov

viac ako 12 rokov

Národná linka na pomoc deťom v ohrození

VIAC AKO NI(C)K

Pravidlá pomoci a podpory

Máš problém a nevieš ako ďalej? VIAC AKO NI(C)K je tu aj pre Teba

VIAC AKO NI(C)K je linka pomoci pre mladých ľudí do 18 rokov, ktorí sa ocitli vo vážnej situácii a hľadajú pomoc alebo niekoho, s kým sa môžu porozprávať a poradiť. Násilieviaceré formy. Parí k nemu napr. ponižovanie, vysmievanie, vyhrážanie sa násilím, bitie, týranie, šikanovanie, zosmiešňovanie na internete, vydieranie, sexuálne násilie, atď. Viac o násilí sa môžeš dozvedieť na tejto webovej stránke.

Poskytujeme pomoc bezplatne formou chatu a e-mailom. Nemusíš sa teda obávať, že by si Ty alebo niekto iný musel za pomoc, podporu či poradenstvo platiť.

Sme tu pre Teba 24 hodín, denne 7 dní v týždni. To znamená, že kedykoľvek sa budeš chcieť porozprávať o tom, z čoho máš strach, čo alebo kto Ti ubližuje alebo s čím si nevieš rady, sme tu pre Teba. Stiahni si aplikáciu ( Android , Iphone ) alebo klikni na ikonu četu v pravom dolnom rohu a napíš nám čo ťa trápi.

Ak nechceš o svojom probléme chatovať online, môžeš o ňom napísať a poslať nám e-mail na pomoc@viacakonick.gov.sk. Najneskôr na druhý deň očakávaj odpoveď.

Na linke pracujeme viacerí konzultanti a počas dňa sa v službách striedame, preto sa môžeš časom zoznámiť s viacerými z nás.

Možno máš pochybnosti o tom, či môžeš o svojom probléme otvorene hovoriť bez obáv, či o tom nemusia vedieť najskôr rodičia. Ak rodičom dôveruješ a cítiš sa pri nich v bezpečí, porozprávaj sa o svojom probléme v prvom rade s nimi. V prípade, že nevieš, ako sa máš o svojom probléme rozprávať s rodičmi, alebo sú to práve rodičia, o ktorých máš obavy, alebo sa doma deje niečo, čo Ti ubližuje, neváhaj sa obrátiť na nás. Každé dieťa a mladý človek má právo požiadať o pomoc aj bez vedomia rodičov alebo osoby, ktorá sa o neho stará.

Dôležité je, aby si vedel/a o VIAC AKO NI(C)K, že:

Pravidlá pomoci nad 12 rokov

Súkromie

ak požiadaš o pomoc cez chat alebo e-mail Tvoja IP adresa, telefónne číslo a prípadne iné údaje, ktoré poskytneš, bude linka zaznamenávať. Narábame s nimi ako s dôvernými osobnými údajmi. Obsah chatu alebo e-mailu medzi Tebou a nami je tiež dôverný;

riešenia

Riešenia

budeme s Tebou hľadať možnosti a cesty vedúce k riešeniam Tvojich ťažkostí

Pravidlá pomoci nad 12 rokov

Zodpovednosť

v prípade, ak sa dozvieme o porušovaní Tvojich práv, ak by bolo ohrozené Tvoje zdravie, život alebo zdravie či život niekoho z Tvojho okolia, sme povinní upozorniť zodpovedné orgány. K takým orgánom patrí predovšetkým príslušný Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, polícia, prípade prokuratúra.

V prípade, ak Tvoje konanie alebo konanie niekoho druhého z Tvojho okolia, je pre Teba alebo pre iných nebezpečné, podnikneme kroky na Tvoju a ich ochranu

Prosíme Ťa, nezneužívaj linku pomoci na zábavu – sme tu pre Teba, ak potrebuješ pomoc. Linka pomoci VIAC AKO NI(C)K má byť pre Teba bezpečným priestorom

Ako vymažem históriu prehliadania?

Podľa použitého prehľiadača

Ak chceš môžeš nám napísať aj email

Máš problém a nevieš ako ďalej? VIAC AKO NI(C)K je tu aj pre Teba

Polia označené * je povinné vyplniť.

    VIAC AKO NI(C)K, Národná linka na pomoc deťom v ohrození, je zriadená Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny.